תקנון אתר

מבוא
אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר "המרפ"ד הדיגיטלי",  https://www.amarpad-adigitali.co.il/  המשפר לכם את איכות ההוראה ולמידה משמעותית.

הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט , ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו,

לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים.

הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד מפעילי או בעלי האתר ו / או מי מטעמם אלא בהתאם לאמור בתקנון זה ובתנאיו המפורטים להלן .

רכישה
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף ובלבד שהכרטיס הוא אחד מכרטיסי האשראי המופעים בדף הכניסה לאתר .

האתר מחולק לשני סוגי מכירות: מכירות פיזיות – חוברות וספרונים וכו',  ומכירות קבצים לימודיים להורדה תחת קטגוריית "המרפד הדיגיטלי".

כאשר תרכשו מוצר באתר המרפד הדיגיטלי הוא יגיע למייל שלכם בצורת קובץ PDF להדפסה בכל גודל שתרצו.

המלצתנו לדפיס את כל הדברים על ניר כרומו, הגודל לבחירתכם ולהעדפתכם האישית.

לגבי המוצרים הפיזיים – האתר מקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים הפיזיים המוצע למכירה. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות,
בעת ההזמנה יודיעו על כך המוכרים ואו האתר לצרכן תוך שני ימי עסקים ויאפשר לו לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או השבת הכסף המלא ששולם.

אישור הקליטה אינו מהווה אישור לכך כי המוצר מצוי במלאי וכי יסופק.

לאחר קליטת הנתונים, קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ומשנמצא המוצר המוזמן במלאי ישלח המוצר לצורך משלוח לנקודת
המכירה ע"פ הפרטים שמסר.

למפעילי האתר ולמנהליו שמורה זכות בלתי חוזרת שלא לספק את המוצרים המופעים באתר ע"פ שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכרטיס האשראי
בבעלות המזמין לא חויב ואם חויב ובלבד שהחיוב יבוטל או שהסכום ששולם יושב למזמין.

הרכישה מותרת מעל גיל 18.

מועד אספקה
אנו משתדלים להוציא את ההזמנה כבר ביום קבלתה במידה והמוצרים קיימים במלאי, במידה ולא מועד האספקה הינו עד 8 ימים .
ובלבד שהימים שיבואו במניין הימים יהיו ימי עסקים.

משלוחים
עלות משלוח 30 ₪
המוצרים השונים יסופקו באמצעות חברת שליחויות פרטית.

מוסכם ע"י המזמין כי בכל מקרה של עיכוב במשלוח ע"י כוח עליון מסיבה שאינה תלויה באתר או במי מעובדיו מוותר המזמין מראש על כל טענה או
תביעה כנגד האתר וכי ידוע למזמין כי לאתר הזכות הבלעדית לבטל את העסקה שבוצעה ולהשיב את הכספים ששולמו אם שולמו למזמין.

ביטול עסקה
א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר מקטגוריית המוצרים הפיזיים בלבד, בנוגע למוצרים להורדה – לא יהיה החזר כספי לאחר התשלום.

ב. הודעה על ביטול מוצרים פיזיים תימסר בדוא"ל בתוך יום ביצוע העסקה עקב יציאתו למשלוחן.

ג. ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר פיזי בתנאי שהמוצר שנרכש יוחזר אל החברה בתוך 7 ימים כשהוא במצב המקורי ולא נעשה בו שום שימוש.

ד. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך
41 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר , המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

ה. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של
הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

ו. זכויות יוצרים – זכות האישור לצילום מתוך המרפד הדיגיטלי הינה לרוכש בלבד עבור כיתתו האישית בלבד ואין להעבירה לאחר, פרטי הרוכש ישמרו במאגר לצורך אימות הרכישה במידה ונצטרך.

ז. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

ח. תנאי הביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן.

מדיניות פרטיות

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, הקניה באתר עשויה להיות כרוכה ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת למשלוח, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלו להשלים את תהליך הקניה. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, 

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הקניה או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאסוף האתר במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות –

כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את האיגוד לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל האיגוד, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, 
ליצירת קשר איתך כשבעלי האתר סבורים שקיים צורך בכך.

 

אחריות
האתר ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לאיכותם ו/או לצבעם ועצם הצגתם באתר אינה מהווה המלצה לרכישתם.

הנני מאשר כי קראתי את האמור לעיל בעיון וכי אנוכי מצהיר כי הנני מסכים לכל התנאים האמורים לעיל.

בברכה הוצאת "כיף לקרוא" 

ח.פ 300081080